วัดพระธาตุปลายดอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุปลายดอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.73
longitude :  97.93
รายละเอียด :  กล่าวกันว่าวัดพระธาตุปลายดอยแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง มักจะมีประชาชนในพื้นที่ขึ้นมากราบขอพรอยู่เสมอ และมักจะประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่ง สามารถมองเห็นหมู่บ้านเมืองปอนได้เกือบทั้งหมด
การเดินทาง :  วัดพระธาตุปลายดอยตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม การเดินทางสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทาง อ.ขุนยวม - อ.แม่ลาน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเมืองปอน จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเดินทางไปยังวัดพระธาตุปลายดอย (หากท่านไม่แน่ใจในเส้นทางให้สอบถามยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

จำนวนผู้เข้าชม :382