หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มีการทดลองและใช้เทคโนโลยีในการกำจัดน้ำเสีย และบำบัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เมษายน จะมีนกอพยพ ที่มาหากินบริเวณภายในโครงการ ทั้งนกนางนวลหลังดำ พันธุ์รัสเซีย นกพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย และนกนางนวลหัวดำใหญ่ ที่ถือว่าเป็นนกอพยพที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่มีสะพานทอดยาวเข้าไปข้างในจนถึงทะเล
การเดินทาง :  จากเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ (ทางหลวงหมายเลข 3177) ถึงสี่แยกหาดเจ้าสำราญ เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4028 ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ซึ่งอยู่ติดกับวัดสมุทรโคดม โทรศัพท์ 032-441265

จำนวนผู้เข้าชม :485