เส้นทางเกลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เส้นทางเกลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การประกอบอาชีพทำนาเกลือ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี มีต้นทุนในการผลิตต่ำ และเป็นอาชีพที่ทำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ผลผลิตของเกลือจะได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศ ซึ่งพื้นที่นาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ นาขัง คือ นาที่รับน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ให้ได้ที่พอประมาณแล้วปล่อยเข้านาแผ่ นาแผ่ คือ นาที่รับน้ำมาจากนาขังโดยนำมาบ่มไว้ให้ได้ความเค็มที่กำหนดแล้วปล่อยเข้านาวาง นาวาง คือ นาที่รับน้ำเค็มได้ที่จากนาแผ่เพื่อให้ตกผลึกเป็นเกลือ
การเดินทาง :  จากเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ (ทางหลวงหมายเลข 3177) ถึงสี่แยกหาดเจ้าสำราญ เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4028 ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงหมู่ 1 บ้านพะเนิน ซึ่งสองฝั่งถนนจะเป็นสถานที่ทำนาเกลือ

จำนวนผู้เข้าชม :379