หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > วัดศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่
วัดศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.71
longitude :  101.10
รายละเอียด :  วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งของ อ.โคกโพธิ์ โดยท่านสามารถมากราบนมัสการรูปเหมือน "หลวงพ่อทวดนั่งเรือ" ซึ่งเป็นปางปาฏิหารย์ที่ พ่อท่านแดงสร้างตามนิมิตเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ และกราบร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูวิรัชโสภณ หรือพ่อท่านแดง สุนทโร อดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการสำคัญต่อชาวโคกโพธิ์ และสักการระ "ต้นศรีมหาโพธิ์" ที่นำมาจากศรีลังกา เมื่อปี ๒๔๙๖ ซึ่งปัจจุบันยังคงยืนเด่นตระหง่านเป็นร่มเงาภายในบริเวณวัด
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปัตตานีไปตามถนนสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ทางเข้าวัดพระศรีมหาโพธิ์ หรือวัดใหม่ อยู่ใกล้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนผู้เข้าชม :423