ป่าชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าชายเลนของแหลมผักเบี้ย สำหรับคนมีความสนใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือออกไปชมป่าชายเลน หรือเดินบนสะพานไม้เพื่อชมธรรมชาติของป่าชายเลน ซึ่งมีสัตว์น้อยใหญ่ที่ใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์
การเดินทาง :  จากเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ (ทางหลวงหมายเลข 3177) ถึงสี่แยกหาดเจ้าสำราญ เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4028 ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือแหลมผักเบี้ย บริเวณคลองอีแอด จะมีสะพานไม้สำหรับเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน หรือสามารถนั่งเรือชมป่าชายเลน

จำนวนผู้เข้าชม :338