หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๗
พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๗

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๗
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.72
longitude :  101.10
รายละเอียด :  ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ นักดาราศาสตร์ในสมัยนั้นคำนวณว่าที่จังหวัดปัตตานีสามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มคราสได้ชัดเจนกว่าจังหวัดอื่นๆ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มคราส ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๒ รัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มคราส มณฑลปัตตานีในสมัยนั้น ได้สร้างพลับพลาทรงไทย หลังคาซ้อน ๒ ชั้นเหลื่อมกันเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จทอดพระเนตรสุริยคราส
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปัตตานีไปตามถนนสายปัตตานี-โคกโพธิ์ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๔๒ ถึงที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ พลับพลาที่ประทับอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์

จำนวนผู้เข้าชม :398