หาดป่าทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดป่าทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาดที่ทอดตัวยาว สามารถลงเล่นน้ำได้ มีทิวไม้ร่มรื่น สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะต่าง ๆ ได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายแห่ง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :57