เกาะกูดูใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะกูดูใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะยาวน้อย มีหาดทรายขนาดเล็กอยู่หลายหาด บางหาดมีภูเขาหินปูนล้อมรอบเป็นห้องเล็ก ๆ น้ำทะเลมีสีครามใสสะอาดบรรยากาศเงียบสงบ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :89