วัดเวฬุวรรณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวฬุวรรณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.46
longitude :  102.34
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อน สงบร่มเย็น เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :398