สวนผลไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนผลไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลวังสรรพรส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.46
longitude :  102.34
รายละเอียด :  สวนผลไม้ต่างๆ ภายในตำบลวังสรรพรส เช่น มะม่วง สับปะรด กล้วย เงาะ มังคุด เป็นต้น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :410