หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงป่าเป้า > วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)
วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :