บ้านไทยเขิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไทยเขิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย ก่อตั้งโดย นายเอนก ปวงคำ ได้ดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เริ่มเก็บเหรียญ โดยเฉพาะรัชกาลที่ ๕ จำพวก เงินโสรส เงินอัฐ เงินเสี้ยว และเงินพดด้วง อูบ เซี้ยนหมาก แอบเหลี่ยม และเครื่องเงิน ของตระกูล จากนั้นได้เก็บสะสมข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน เช่น กับดักสัตว์ต่าง ๆ , เครื่องมือทำนา และเครื่องประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และจากชุมชนชาวเขินใกล้เคียง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย เดินทางไปโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ – ฮอด) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑ – ๓๒ แล้วกลับรถ มองทางซ้ายมือจะพบตลาดต้นแหนหลวง เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางข้างตลาดต้นแหนหลวง จากนั้นเดินทางไปตามเส้นทางต้นแหน – บ้านกาด ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร โดยข้ามสะพานแม่น้ำขานถึงสี่แยกบ้านต้นแหนน้อย ตรงไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย

จำนวนผู้เข้าชม :261