หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > จอมทอง > วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  157 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.41
longitude :  98.68
รายละเอียด :  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่สำคัญ มีเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ (ส่วนที่เป็นพระเศียรด้านขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระบรมสารีริกธาตุจอมทองนั้น ประดิษฐานอยู่ในพระโกศ 5 ชั้น มีจำนวน 1 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว มีสีขาวนวลและ ออกน้ำตาลคล้ายสีดอกพิกุลแห้ง บรรจุไว้ในเจดีย์ ซึ่งจะมีการอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ 2 ครั้ง ในทุกปี คือ วันที่พระบรมสารีริกธาตุเข้าพรรษา และออกพรรษา
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ 2 ช่องทาง จากตัว 1. เดินทางโดยรถส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่ตามถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด (ถนน 108) ระยะทาง 58 กิโลเมตร 2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางได้ 2 แบบ คือ รถบัส เชียงใหม่ ฮอด ดอยเต่า และรถสองแถวเชียงใหม่ จอมทอง แท่นคำ

จำนวนผู้เข้าชม :829