บ่อทวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อทวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.63
longitude :  99.23
รายละเอียด :  เป็นบ่อน้ำจืดที่เกิดจากน้ำไหลมาจากหน้าผามารวมตัวกันจนเป็นบ่อน้ำที่อยู่ในทะเล เวลาน้ำลด บ่อน้ำดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นบ่อน้ำดื่มน้ำใช้ของประชาชน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์และเดินเท้าเพื่อไปยังบ่อน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :358