น้ำตกผาลี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาลี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกผาลี่ ตั้งอยู่ในเขตบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามของร่องหิน ที่มีน้ำไหลผ่าน และมีต้นไม้ขึ้นตามเนินหินที่เรียกว่า กาฝาก หรือต้นกาฝาก
การเดินทาง :  เป็นถนนลาดยางระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม :398