วัดภูปูนในฝัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูปูนในฝัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงบัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดป่า ที่มีความงดงามด้านเชิงพระพุทธศาสนาเป็นสุนที่ที่ตั้งตั้งอยู่บนภูเขาที่สูง และเป็นวัดที่ชาวตพบลมหาไชยและบุคคลภายนอกให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากและมีความสวยงามด้านจิตกรรมการตกแต่งรู้สึกถึงความนับถือศาสนาได้ดี ตั้งอยู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
การเดินทาง :  ออกจากตัวอำเภอสมเด็จถึงวัดภูปูนในฝัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลาดยางและลูกรังในบางช่าง

จำนวนผู้เข้าชม :377