หน้าแรก > ภาคกลาง > ประจวบคีรีขันธ์ > บางสะพานน้อย > กินลม ชมเยี่ยว ที่เขาเรดาร์
กินลม ชมเยี่ยว ที่เขาเรดาร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กินลม ชมเยี่ยว ที่เขาเรดาร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  สถานีทวนสัญญาณบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ง่ายๆ ปีละครั้งในฤดูกาลอพยพต้นหนาว นกอินทรีอพยพผ่านเขาเรดาร์ สถานีทวนสัญญาณบ้านไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๓ ชนิด โดยระหว่างปลายเดือน กันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ พบเหยี่ยวอพยพ ๖ ชนิดหลัก ได้แก่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวนกเขาชิครา ช่วงเวลา ที่มีโอกาสเห็นเหยี่ยวอพยพบินต่ำและใกล้ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
การเดินทาง :  เดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตำบลไชยราชประมาณ 435 กิโลเมตร และจากถนนเพชรเกษมเข้าไปสถานีทวนสัญญาณบ้านไชยราช ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :336