วัดสระลงเรือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระลงเรือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.สระลงเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.35
longitude :  99.74
รายละเอียด :  วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ น่าจะมีอายุประมาณ 400 - 450 ปี หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ เกี่ยวกับวัด (ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของเรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก)
การเดินทาง :  จากจังหวัดกาญจนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนอู่ทอง) วิ่งตรงไปจนถึงสามแยก จุดบรรจบกับทางหลวง หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) เลี้ยวซ้าย ผ่านสามแยกจรเข้สามพันไปทางขวา และเมื่อถึงสามแยก บ่อพลอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อู่ทอง) วิ่งรถตรงไปประมาณ 11 กม. ถึงสี่แยกไผ่สี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) ตรงไปประมาณ 1.5 กม. ผ่าน โรงเรียน ห้วยกระเจาพิทยาคม และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลสระลงเรือ วัดสระลงเรือ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม

จำนวนผู้เข้าชม :349