หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันป่าตอง > เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.64
longitude :  98.84
รายละเอียด :  เจดีย์วัดร้องขุ้ม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 500-600 ปี สันนิษฐานการก่อสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ระหว่างปีพุทธศักราช 2001-2100 เนื้อที่ของโบราณสถาน ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ลักษณะเจดีย์ เป็นเจดีทรงระฆังแบบพื้นเมืองล้าน เปรียบเทียบรูปทรงได้กับพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน แต่เจดีย์ของวัดร้องขุ้มจะมีรูปทรงที่ดูสูง เพรียวมากกว่า การบูรณะองเจดีย์ หลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺปญโญ ได้บูรณะองค์เจดีย์เป็นช่วงๆ เพราะจากการดูแลองค์เจดีย์ พบว่า มีการลักลอบขุด เจาะ เพื่อค้นหาโบราณวัตถุที่เก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปี ดังจะเห็นได้จากองค์เจดีย์ ทางด้านทิศตะวันออก และทางตะวันตกมีการขุดเจาะ 3-4 ครั้ง สำหรับองค์เจดีย์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว่าเจดีย์อื่นที่ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษเดียวกัน เนื่องจากองค์เจดีย์มีอายุร่วมกว่า 500 กว่าปี การก่ออิฐประสานด้วยดินเหนียวปัจจุบันนี้ ลายปูนปั้นรอบองค์เจดีย์ได้หลุดหาย-ผุกร่อนไปมาก และมีความชำรุดทรุดโทรมเสียหายมาก จากอิทธิพลของลม ฝนและแผ่นดินไหว ทั้งมีสาเหตุที่เกิดจากการที่คนเข้าไปลักขุดกรุ ตามส่วนต่างๆขององค์เจดีย์ในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งองค์เจดีย์มีรอยแตกร้าวขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ แม้ว่าในส่วนองค์เจดีย์ตอนบนนั้น จะปรากฏหลุมขุดเจาะหากรุรอบด้านดังกล่าว แต่ความสมบูรณ์ของรูปทรงเจดีย์ยังคงมีหลักฐานให้เห็นชัด ตั้งแต่ฐานตอนล่างขึ้นไปถึงส่วนบัลลังก์ และหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺปญโญ พร้อมด้วยคณะศรัทราชาวบ้านได้สร้างฐานลานปทักษิณ โดยก่ออิฐถือปูนครอบทับส่วนฐานพระเจดีย์ไว้ เมื่อปี พ.ศ.2530 ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ร่วมกับนายไกรสิน อุ่นใจจินต์ นักโบราณคดี 7ว จากกรมศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 22 มิถุนายน 2549
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง จากถนนเลียบคันคลองชลประทานจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยผ่านเขตพื้นที่อำเภอหางดง และพื้นที่ตำบลสันกลาง พื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ถึงบ้านกิ่วแลน้อยซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัยตำบล ตลาดสด ศุนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสายหลัก ถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด จากทางหลวง 108 สี่แยกสนามบินหรือสี่แยกเซ็นทรัลแอร์พอร์ท ผ่านที่ว่าการอำเภอหางดงไปประมาณ 10 กม. ถึงสี่แยกคันคลองชลประทานหรือแยก ธกส. สันป่าตองเลี้ยวขวาไปตามคันคลองชลประทาน ผ่านพื้นที่ตำบลยุหว่า เข้าไปประมาณ 6 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :892