วัดเขาทำเทียม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาทำเทียม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ขุนเขาแห่งนี้มีเพิงผาหน้าถ้ำเป็นที่พำนักของอัครสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางรอยบุญพระโสณเถระและพระอุตตระเถระ และพระพุทธสถานแห่งอุโบสถ ใบเสมาหินโบราณ เล่าขานตำนาน "บุษยคิริ" ปฐมอุโบสถในสยามประเทศ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ไปยังวัดเขาทำเทียม หมู่ที่ 6 ต.ยุ้งทลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :84