วัดเขากำแพง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขากำแพง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แดนดินถิ่นยอดพระสุเมรุ ปล่องภูเขาไฟที่เผาไหม้กิเลสดับทุกข์ในทรวงด้วยปริศนาธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และวิจิตรบรรจงสร้างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหินหยกล้ำค่าแห่งแสงธรรมงดงามตระการตาเป็นยิ่งนัก
การเดินทาง :  เ ดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางอู่ทอง - ด่านช้าง ไปไม่กี่กิโลจะพบโรงงานน้ำตาลซ้ายมือตรงข้างโรงน้ำตาลจะมีถนนลาดยางไปวัดเขาดีสลักและก่อนถึงวัดเขาดีสลัก จะมีแยกซ้ายมือเขาวัดเขากำแพง

จำนวนผู้เข้าชม :113