วัดเขาดีสลัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาดีสลัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บนยอดเขาวัดเขาดีสลักถิ่นฐานประดิษฐานหินพระพุทธบาทจำลองนูนล้ำค่าทางจิตใจ สัมผัสปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่ ขอพรพระบารมีพระบรมสารีริกธาตุ กรุพระถ้ำเสือ นมัสการองค์มหาเดีย์ศรีทวารวดี และชมทิวทัศน์จากยอดเขางามตามองเห็นทั่วหล้าดั่งปริศนาธรรม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากอำเภออู่ทอง 8 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมือง 14 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :71