วัดดงเฒ่าเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดงเฒ่าเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านหนองเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลนาหมอม้าทางทิศใต้ ประมาณ 700 เมตร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ พบใบเสมาพันปีทำจากหินทรายแผ่นขนาดใหญ่มีการสลักลวดลายนูนต่ำ เป็นรูปดอกไม้ รูปหม้อน้ำ และตอนบนเป็นวงคล้ายธรรมจักร อายุไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ 12-13 และในบริเวณดังกล่าวยังพบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีตอนปลาย มีการปักใบเสมาในพื้นที่กว้างกว่าที่อื่นๆ โดยพบใบเสมาฝังดินกระจัดกระจายรอบบริเวณแนวป่าทึบ มีลักษณะที่แปลก เพราะใบเสมาจะถูกฝังเป็นแนวยาวตลอดในเส้นทางเดียวกันมีอยู่จำนวนมาก นักโบราณคดีสันนิฐานว่าอาจเป็นสัญลักษณ์ที่บอกแนวเขตพุทธสีมา มณฑป ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจเป็นสัญลักษณ์เจตแดนมหานครในอดีต วัดดงเฒ่าเก่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19(อำเภอเมือง ถึง ทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้า -ถึงวัดดงเฒ่าเก่า) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :324