สำนักสงฆ์ป่าดงนย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์ป่าดงนย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านแก้งกฐิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลนาหมอม้า ประมาณ 4 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพระสงฆ์และนักปฏิบัติธรรมอาศัยอยู่ ภายในสำนักสงฆ์มีต้นไม้ใหญ่น้อยปกคลุม เป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่น สวยงาม สงบเงียบ เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านแก้งกฐิน และเทศบาลตำบลนาหมอม้าจัดงาน ?ปริวาสกรรม? เป็นประจำทุกปีที่สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธารวมทั้งนักปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ ก็ได้มารวมงานปริวาสกรรมอีกด้วย
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19 (อำเภอเมือง ถึงทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้า ถึงสำนักสงฆ์ป่าดงเย็น) ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :227