หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > วัดเวียงไชยปราการ
วัดเวียงไชยปราการ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเวียงไชยปราการ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.79
longitude :  99.17
รายละเอียด :  วัด เวียงไชย หรือ วัดเวียงไชยปราการ สันนิษฐานว่า สร้างมาเป็นเวลาประมาณพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห้งชาติ ได้ประกาศยกขึ้นเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 วัดเวียงไชย มีผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เล่าสืบ ๆ กันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน โดยท่านพระครูวุฒิญาณพิสิฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นหนุน และเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่อาย เหตุที่สร้างวัดพระธาตุสบฝาง ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการคมนาคมในสมัยนั้น ซึ่งประชาชนสมัยนั้นยึดเอาลำน้ำเป็นหลักในการเดิน เพราะเหตุว่าทางญาติของพระเจ้าพรหมมาหาราชจากเชียงแสน จะมีการเดินทางมาเยี่ยมหรือมีกิจจะต้องติดต่อกันอยู่เสมอระหว่างเวียงไชยปราการ กับเมืองโยนกไชยบุรี เมื่อพระญาติทางเชียงแสนเดินทางมาถึงสบฝาง ก็จะมองเห็นภูมิประเทศ คือพระสบฝาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบได้ว่าจะต้องเลี้ยวไปตามลำน้ำฝางมุ่งหน้าสู่เวียงไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศใต้แม่น้ำกุก (กุฎนที) คือทางทิศใต้แม่น้ำกก พระเจ้าพรหมมหาราชทรงสร้างเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำฝาง
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอฝาง 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :853