วัดนาหูกวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนาหูกวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนาหูกวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดลำห้วย ทิศใต้และทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดที่ดินใกล้เคียง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 17.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบจัตุรมุข มีพระประธานประจำอุโบสถ และรูปหล่อหลวงพ่อปู่ทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มาก่อสร้างวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น "หลวงพ่อปู่ทอง" เป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอำเภอทับสะแก ตามประวัติพอจะสืบได้ว่า หลวงพ่อปู่ทอง เมื่อตอนมาก่อสร้างวัดนาหูกวาง พอที่จะอนุมานได้ว่าท่านเกิดราว พ.ศ 2277 ท่านมีความเมตตาอารีเกื้อกูล สั่งสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติความดี มีความเลื่อมใสต่อพุทธศาสนาสืบต่อกันมา
การเดินทาง :  การคมนาคม การเดินทางไปยังวัดนาหูกวาง ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ( จ.ประจวบ - จ.ชุมพร ) ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 363 แล้วกลับรถหน้าโรงพยาบาลทับสะแก แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายเพชรเกษม - ตลาดเหมืองแร่ ระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :483