บึงพรหมยาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงพรหมยาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านพรหมยาม หมู่ที่ 7 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.70
longitude :  101.07
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :406