วัดวีรธรรมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวีรธรรมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกย ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.75
longitude :  101.05
รายละเอียด :  เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :415