วัดสะตือพุทธไสยาสน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะตือพุทธไสยาสน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสะตือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ บ้านท่างาม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสะตือสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2400 โดยหลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มาของชื่อวัดนี้ เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณมีต้นสะตือใหญ่เป็นสัญลักษณ์ เลยนำมาตั้งเป็นชื่อวัด ภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานทางทิศใต้ของวัด องค์พระยาว 25 วา เชื่อหรือไม่ว่าหลวงพ่อโตท่านเกิดที่นี่ มารดาของท่านได้ให้กำเนิดท่าน ณ บนเรือที่จอดอยู่ในแม่น้ำป่าสักที่ทอดตัวทางด้านหลังของวัด ในวิหารจะมีช้างอธิษฐานเสี่ยงทาย วิธีคือ นั่งคุกเข่าชิดตัวช้างและเสมอด้านหน้าในด้านที่ตนเองถนัด ตั้งใจระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วก็อธิษฐานถามเรื่องอะไรก็ได้ แล้วจึงยกช้าง โดยที่ผู้ชายใช้นิ้วก้อยยกช้าง ผู้หญิงใช้นิ้วนางยก ยกครั้งที่ 1 เรื่องที่อธิษฐานถาม ประสบความสำเร็จ จะยกช้างขึ้น ยกครั้งที่ 2 อธิษฐานเรื่องเดิม ถ้าประสบความสำเร็จ ก็จะยกช้างไม่ขึ้นครับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มารดาชื่อเกตุ (ธิดานายไชย) เป็นชาวตำบล ท่าอิฐ (ปัจจุบัน ขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) บิดานามใดไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เชื่อว่าเป็นราชสกุลวงศ์ มารดาท่านได้ย้ายภูมิลำเนาโดยออกทำมาค้าขายทางเรือตามหาโยมพ่อด้วยกระทั่งเดินทางมาถึง ตำบลไก่จ้น อำเภอนครน้อย แขวงเมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือ ตำบล ท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้จอดเรือที่เต็มตลิ่งใต้ต้นสะตือใหญ่หน้า วัดท่างาม (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสะตือ) โยมเกตุได้คลอดบุตรเป็นชาย ณ ที่แห่งนั้นในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก สัมฤทธิศก จศ.1150 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2331 เวลาพระบิณฑบาตร ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 หลังสร้าง กรุงรัตนโกสินทร์ได้ 7 ปี และตั้งชื่อว่า ?โต? เมื่อท่านเกิดแล้วโยมมารดาก็พาไปพำนัก ณ ที่ต่าง ๆ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :363