เขื่อนพระราม 6

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนพระราม 6
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ท่าหลวง อ. ท่าเรือ จ. อยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขื่อนพระราม 6 เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2459 เขื่อนนี้สร้างกั้นแม่น้ำป่าสักที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การก่อสร้างได้ตอกเสาเข็มพืดยาว 7.00 เมตร ขวางลำน้ำไว้ 3 แถว และเทคอนกรีตเสริมเหล็กไว้เป็นรากฐาน ตอม่อทำด้วยหินก่อมีความสูง 12.10 เมตร ตัวเขื่อนมีช่องระบายน้ำ ทำด้วยบานเหล็ก 6 ช่อง กว้างช่องละ 12.50 เมตร สูง 7.80 เมตร มีความยาวทั้งสิ้น 75 เมตร บานเหล็กแต่ละบานมีน้ำหนัก 41 ตัน และมีถังเหล็กขนาดใหญ่บรรจุหินและน้ำรวมน้ำหนักถังละ 82 ตัน แขวนถ่วงไว้อีกทางหนึ่ง วัดพื้นท้องแม่น้ำจนถึงโครงยกเขื่อน มีความสูง 22.77 เมตร การปิด ? เปิด เพื่อควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้สูงตามความต้องการ เขื่อนแห่งนี้ทำหน้าที่ทดน้ำในแม่น้ำป่าสัก บานเขื่อนแต่ละบานเดิมใช้แรงคน แต่ปัจจุบันใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ปิด-เปิด สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้สูงสุด + 7 . 80 เมตร(รทก.) และระบายน้ำทิ้งท้ายเขื่อนได้สูงสุด 1,800 ลูกบาศก์เมตร /วินาที สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 680,000 ไร่
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :413