วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.บางพุทราอ.เมืองจ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีพระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัย ซึ่งห่อด้วยวัสดุโลหะสัมฤทธิ์ผสมทองคำ ซึ่งก่อนค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้นั้นได้ห่อหุ้มด้วยปูนอย่างมิดชิด และประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในวิหารร้างกลางป่าช้าด้านหลังวัด (ทิศตะวันตก) มากว่าร้อยปี ซึ่งตรงกับสมัยหลวงพ่อเชย ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโดงดังด้านคาถาอาคมและเครื่องรางของขลังในสมัยนั้น
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากถนนสายเอเซียเข้าตัวเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่บริเวณฝังตะวันออกของแม่นำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

จำนวนผู้เข้าชม :429