วัดยางนม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดยางนม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านยางนม ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2462 เดิมเป็นวัดร้าง ขุนพรมเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นใหม่บริเวณวัดแต่ก่อนนี้มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีปมลักษณะคล้ายเต้านม 2 ปม โตเท่าไหกระเทียม ชาวบ้าน เรียกว่า ?ยางนม? จึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดเรียกว่า ?วัดยางนม? สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :358