เจดีย์หมายเลข 1

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 1
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อยู่นอกคูเมืองทางตะวันออกริมน้ำจรเข้สามพัน ห่างจากคูเมืองประมาณ 500 เมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะ เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 36.50 เมตร โบราณวัตถุที่พบ แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือ 1. โบราณวัตถุสมัยทวารวดี ได้แก่ พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม แผ่นอิฐตกแต่งลวดลายต่างๆ เหรียญเงินรูปอุณาโลม (ผุกร่อนเกือบหมด) 2. โบราณวัตถุสมัยอยุธยา ได้แก่ เครื่องใช้สำริด เช่น ครอบพาน กังสดาล ครอบเต้าปูน ขันตักน้ำ ขันกรองน้ำ และกระปุกลายครามจีนสมัยราชวงศ์หมิง (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21) การค้นพบโบราณวัตถุ 2 สมัยดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าในสมัยอยุธยานั้นมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากเมืองอู่ทอง ซึ่ง ศาสตราจารย์ช็อง บัวเซอร์ลิเยร์ ให้ความเห็นว่าการก่อสร้างเจดีย์หมายเลข 1 ในสมัยอยุธยานั้นอาจทำขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - 2199)
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณนอกคูเมืองทางตะวันออกริมน้ำจรเข้สามพัน ห่างจากคูเมืองประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :82