เจดีย์หมายเลข 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อยู่นอกคูเมืองด้านเหนือ ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินอำเภออู่ทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 28.35 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ฐานชั้นล่าง แต่ละด้านก่ออิฐย่อมุมทั้ง 4 ด้าน มีเจดีย์ทิศรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม เจดีย์ทิศกว้างยาวด้านละ 4.20 เมตร เจดีย์องค์กลางตั้งอยู่บนฐาน มีเนื้อที่เป็นชานกว้าง 4 เมตร สำหรับประทักษิณโดยรอบทั้ง 4 ด้าน องค์เจดีย์ แต่ละด้านก่อด้วยอิฐผสมแลง ด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 มุข คือ มุขกลางกว้าง 5.5 เมตร มุขริมกว้างมุขละ 5.65 เมตร โดยก่อเป็นบัวเหนือฐานบัวก่อเป็นช่องซุ้ม คือ มุขกลาง 3 ซุ้ม มุขริมข้างละ 6 ซุ้ม โบราณวัตถุที่พบ ธรรมจักรศิลาแต่ขาดหายเหลือเพียงครึ่งซีก พระพิมพ์ดินเผาประทับยืนอยู่ในวงโค้ง พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง (วิตรรกะมุทรา) ศิลาเขียวจำหลักนูนต่ำรอบองค์จำหลักเป็นเปลวโดยรอบ เศียรหักหายไป รูปกินรี ดินเผานูนต่ำ เศษชิ้นส่วนขององค์พระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ เศียรและพระพุทธบาท พระพุทธรูปทองคำ และเศียรพระพุทธรูปปูนปั้น
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณนอกคูเมืองด้านเหนือ ตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินอำเภออู่ทอง

จำนวนผู้เข้าชม :383