เจดีย์หมายเลข 3

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 3
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ห่างจากคูเมืองด้านทิศตะวันตกเข้ามา ประมาณ 50 เมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานแห่งนี้ ดร.ควอริช เวลส์ ได้ขุดตรวจโดยขุดผ่าตรงกลางองค์เจดีย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2478 ลักษณะ เป็นฐานเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 16.60 เมตร แต่ละด้านมีมุขยื่น 3 มุข กว้างมุขละ 3.60 เมตร บนฐานแต่ละด้านประดับด้วยพระพุทธรูปและเทวรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้ม แต่เห็นได้ชัดเจนเพียง 2 ด้าน คือ ด้านเหนือและด้านใต้เท่านั้น ฐานทางด้านเหนือขุดพบกองอิฐก่อเป็นฐานสามเหลี่ยม ตั้งห่างจากฐานเจดีย์ประมาณ 2 เมตร เข้าใจว่าเป็นแท่นสำหรับตั้งเครื่อง สักการะองค์เจดีย์ โบราณวัตถุที่พบ พบเศียรพระพุทธรูปกับเทวรูปปูนปั้น และเศษชิ้นส่วนของพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากพระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม จำนวน 3 องค์ แผ่นดินเผาจำหลักรูปคนเหาะซึ่งมีลักษณะพลิ้วและสวยงามชิ้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบเทวรูปยืนหน้ายักษ์ปูนปั้นและหน้ากาลดินเผา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณห่างจากคูเมืองด้านทิศตะวันตกเข้ามา ประมาณ 50 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :97