เจดีย์หมายเลข 9

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 9
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ที่เชิงเขาพระ ห่างจากเมืองอู่ทองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะ เป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยมจัตุรัส ยาว กว้างด้านละ 10 เมตร ฐานชั้นล่างสูง 1.30 เมตร ฐานตอนบนก่ออิฐย่อสี่มุมเป็นมุข และมีช่องซุ้มประดับเป็นช่องๆ เห็นได้ชัดเจนทางด้านทิศใต้ ส่วนด้านอื่นเสื่อมสภาพไปหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์กลมตั้งอยู่บนมุมทั้งสี่ทิศ ขนาดของเจดีย์ทิศเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร โบราณวัตถุที่ค้นพบ พระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง (วิตรรกระมุทรา) ประทับยืนภายในซุ้ม จำนวน 2 องค์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณเชิงเขาพระ ห่างจากเมืองอู่ทองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :362