เจดีย์หมายเลข 10

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 10
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เชิงเขาพระ ห่างจากเจดีย์หมายเลข 9 ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะ เป็นเจดีย์ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร การก่ออิฐขึ้นไปตรงๆ ไม่ย่อเป็นชั้น โบราณวัตถุที่ค้นพบ เศษชิ้นส่วนขององค์พระพุทธรูปปางสมาธิและระฆังหินขนาดเล็ก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณเชิงเขาพระ ห่างจากเจดีย์หมายเลข 9 ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :384