เจดีย์หมายเลข 13

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หมายเลข 13
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อยู่นอกคันคูเมืองไปทางทิศตะวันตก ห่างจากคูเมืองไปประมาณ 200 เมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมสูงประมาณ 3.50 เมตร ฐานชั้นล่างแต่ละเหลี่ยมยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร แต่ละด้านแบ่งเป็นช่องซุ้มด้านละ 2 ช่อง ไม่มีลวดลายเครื่องประดับอยู่ภายในซุ้ม ส่วนฐานชั้นบนทำเป็นฐานย่อมุมล้อฐานชั้นล่าง ตอนบนยังมีปูนโบกติดอยู่แต่ต่อมาได้ร่วงหลุด เนื่องจากเสื่อมสภาพเจดีย์องค์นี้นับเป็นเจดีย์สมัยทวารวดีที่มีรูปทรงงดงามมากองค์หนึ่ง โบราณวัตถุที่พบ พบพระพุทธรูปสำริดปางประทานเทศนาจำนวน 2 องค์ พระพุทธรูปสำริดปางแสดงธรรม จำนวน 2 องค์ สิงห์สำริดและเศษชิ้นส่วนของลวดลาย เครื่องประดับองค์เจดีย์ เช่น ส่วนยอดของสถูป ทำด้วยศิลาแดง รูปสิงห์ศิลาแลงซึ่งปูนได้ลอกหลุดไปหมดแล้ว
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปที่บริเวณนอกคันคูเมืองไปทางทิศตะวันตก ห่างจากคูเมืองไปประมาณ 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :353