สิม (อุโบสถ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิม (อุโบสถ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดกลางโคกค้อ ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สิม (อุโบสถ) วัดกลางโคกค้อ ประมาณ พ.ศ.2332 พ่อใหญ่พรมและพรรคพวกอพยพมาจากจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมาตั้งชุมชนที่ "บ้านค้อ" ขึ้งกับเมืองเวียงจันทน์ จนถึง พ.ศ.2335 จึงร่วมมือกันสร้าง "วัดกลางโคกค้อ" และก่อสร้างสิมขึ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2363 การก่อสร้างสิมแม่ทองคำ ชาวเมืองกาฬสินธุ์และญาติพี่น้องผู้น้อมจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคข้าวของเงินทอง และหาบหามทองคำ 2 ไห มาฝังไว้ในที่ลับไม่เปิดเผยจนถึงปัจจุบัน สิมหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2402 และปัจจุบันวัดกลางโคกค้อมีพื้นที่ 20 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งอิสาน และสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมของสิมวัดกลางโคกค้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการค่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ สิมวัดกลางโคกค้อให้สวยงามดังเดิม และถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อรักษามรดกที่สำคัญของชาติ และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งอิสานสิมวัดกลางโคกค้อ ณ วันที่ 27 เม.ย.2539
การเดินทาง :  ห่างจากสี่แยกยางตลาด ประมาณ 1 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านค้อ ประมาณ 100 ม. ถึงวัดกลางโคกค้อ

จำนวนผู้เข้าชม :367