ศาลปู่เจ้าคันธนาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลปู่เจ้าคันธนาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ทต.ยางตลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลปู่เจ้าคันธนาม ราวปีประมาณ พ.ศ.2368 ซึ่งตรงกับตอนต้น รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทร์ประเทศลาว ได้ก่อกบฏยกทัพใหญ่มาหมายจะเข้าตีกรุงเทพฯ เพื่อให้การรบมีชัยชนะเจ้าอนุวงศ์ได้ส่งราชวงศ์เหง้า ยกทัพเข้ามาจากเมืองวังคำเกิด คำม่วน ยกทัพเข้ามาสมทบเพื่อร่วมล้อมเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเกลี้ยกล่อมและรวบรวมไพร่พลให้มีจำนวนมากเพื่อเข้าตีกรุงเทพฯ โดยผ่านทางโคราช เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ขณะนั้น คือ พระยาชัยสุนทร (หมาแพง) ไม่ยอมเข้าร่วมเป็นพวก ท่านจึงถูกเจ้าอนุวงศ์จับไปประหารชีวิตที่ทุ่งหนองหอย ทงฝ่ายเมือง เมื่อทราบข่าวศึกได้ส่งกองทัพโดยการนำของหลวงราชวงศ์ (หลวงราชสุภาวดี) และหลวงคันธนามให้ยกกองทัพลงมาช่วยเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ปราบข้าศึก จนมาถึงหนองหมาจอก และได้ตั้งทัพเพือต่อสู้กับกกองทัพของลาวอยู่ทิศตะวันตกของหนองหมาจอก (บ้านยางน้อย) หลวงคันธนาม ซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าได้นำกำลังเข้าต่อสู้กับกองทัพลาวอย่างองอาจกล้าหาญและเสียสละ และท่านได้พลีชีพในสนามรบ ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ได้ยกกองทัพไปถึงเมืองโคราชและได้ต่อสู้พ่ายแพ้แก่คุณหญิงโม ทัพลาวแตกกลับไปเวียงจันทร์ ฝ่ายเมืองหลวงได้ส่งหลวงราชสุภาวดี ยกกองทัพติดตามมาปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครเวียงจันทร์ในระหว่างการเดินทางถึงเขตหนองหมาจอก หลวงราชสุภาวดี ได้ตั้งศาลปู่เจ้าคันธนามไว้ทางด้านทิศเหนือของหนองหมาจอก เพื่อกราบไหว้บูชาบวงสรวงให้ได้รับชัยชนะศึกกับเวียงจันทร์ -ราวปี พ.ศ.2453 นายอำเภอย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านยางด้านทิศตะวันตกของหนองหมาจอกจึงได้ย้ายศาลปู่คันธนามมาไว้ เพื่อสักการะกราบไหว้บูชา -ราวปี พ.ศ.2463 นายอำเภอย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านยางมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหนองหมาจอก จึงได้ย้ายศาลปู่คันธนามมาพร้อมกับที่ว่าการอำเภอ จนถึงราว พ.ศ.2536 ศาลปู่เจ้าคันธนามหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรม -ปี พ.ศ.2549 ย้ายศาลปู่เจ้าคันธนามจากที่เดิมมาก่อสร้างขึ้นใหม่ทางด้านทิศใต้ ห่างจากหลังเดิมประมาณ 50 ม. และก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 25 พ.ย. 2549 และจัดพิธีอันเชิญบวงสรวงศาลปู่เจ้าคันธนาม ในวันที่ 15 มี.ค. 2550 เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอยางตลาดและผู้ที่เคารพนับถือได้สักการะกราบไหว้บูชา และรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมที่ท่านมีความกล้าหาญเสียสละชีพ เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป
การเดินทาง :  ห่างจากสี่แยกยางตลาด ประมาณ 1.5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าเทศบาลตำบลยางตลาด

จำนวนผู้เข้าชม :343