วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ เป็นวัดที่อยู่ห่างจากเทศบาลตำบล กม.5 ประมาณ 500 เมตร มีบันไดขึ้นบนยอดเขานิคม 326 ขั้น ซึ่งมีพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม และเมื่อมองจากยอดเขาลงมาเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเทศบาลตำบล กม.5 และตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ สถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวเทศบาลตำบล กม.5และพี่น้องประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบล กม.5 อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้ามาทางทิศตะวันตก 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองประจวบประมาณ 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :391