หนองสังข์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองสังข์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านตำแย หมู่ 13 ต.ตำแย อ.พยุห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :89