วัดจอมธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจอมธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านแก ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.45
longitude :  103.28
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :375