หนองหญ้าม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหญ้าม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านแก ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  103.27
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :342