วัดโพธิ์ศรีหนองแวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.46
longitude :  103.26
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :333