วังจะบังติกอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังจะบังติกอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.85
longitude :  101.26
รายละเอียด :  วังจะบังติกอสรร้างในสมัยตนกูมูฮัมหมัด (พ.ศ.2388-2399) เชื้อสายราชวงศ์กลันตัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปัตตานี วังจะบังติกอตั้งอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีตรงสามแยกตำบลจะบังติกอในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ตัววังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนเนื้อที่ 7 ไร่ วังนี้สร้างโดยสถาปนิกชาวจีน ตัววังล้อมรอบด้วยกำแพงทึบก่ออิฐถือปูน รูปทรงของวังเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ หลังคาทรงปั้นหยา หรือแบบลีมะ ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1 เมตร สร้างด้วย ไม้ ภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าเมือง ส่วนด้านหลังของ ห้องโถงจะเป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาและบริวาร วังจะบังติกอใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง ในท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองปัตตานีคนต่อๆมา ได้แก่ ตนกูปูเต๊ะ บุตรชาย คนโตของตนกูมูฮัมหมัด เมื่อตนกูปูเต๊ะถึงแก่กรรม บุตรเป็นเจ้าเมืองต่อจนกระทั่งถึงสมัย ตนกูอับดุลกอร์เดร์เจ้าเมืองคนสุดท้าย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้จัดการปฎิรูปการปกครองทั้งประเทศ จึงได้ยุบเมืองต่างๆ ทั้ง 7 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะหริ่ง ยะลา รามันห์ สายบุรี ระแงะ และหนองจิก รวมเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลปัตตานี ต่อมาวังซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองก็เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็น เพียงที่อยู่อาศัยของบุตรหลานและบรรดาญาติฯ สืบต่อมาถึงปัจจุบัน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :83