หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กาฬสินธุ์ > คำม่วง > แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย
แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกสนาม หมุ่ที่3 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :&