วัดคลองกระจง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองกระจง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระจง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคลองกระจงเป็นวัดพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ที่มีพุทธสิลป์งานเลิศ 3 องค์ คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อเพชญ์ และหลวงพระพึ่ง
การเดินทาง :  เริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.สุโขทัย ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถ.จรดวิถีถ่อง เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร ถึง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :434