หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > วัดพระธาตุแท่นแก้ว
วัดพระธาตุแท่นแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุแท่นแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านต้าร่องไผ่ ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุแท่นแก้ว เดิมเป็นวัดร้างซึ่งร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ต่อมา ชาวบ้าน บ้านต้าร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งถาวรวัตถุขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2545 และได้นิมนต์ พระมหาเดช อชิโต เจ้าอาวาสวัดสุขเกษม มาดำเนินงานการก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลต้า และที่อื่นๆ ครั้นการก่อสร้างสิ่งถาวรวัตถุพอเหมาะเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรแล้ว จึงตั้งชื่อวัดว่าวัดพระธาตุแท่นแก้ว (เดิมชาวบ้านเรียกว่าธาตุกุด) ปัจจุบันมีเนื้อที่ของวัดจำนวน 9 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์มาตามถนนเทศบาลตำบลบ้านต้า เลี้ยวเข้าซอย 85 ข้างวัดต้าสุขเกษม เดินทางไปอีกประมาณ 1.5 กม. ก็จะถึงวัดพระธาตุแท่นแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :682