พระแสนแซ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระแสนแซ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดต้าหลวง หมู่ 13 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระแสนแซ่ หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปว่า พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอขุนตาล ตามตำนานกล่าวไว้ว่า สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานจัตุรมุขขององค์พระธาตุแท่นคำ ต่อมาวัดพระธาตุแท่นคำเสื่อมโทรมเป็นวัดร้างชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดต้าอภัยภิมุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ จะมีประเพณีการอันเชิญพระเจ้าแสนแซ่ไปประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวขุนตาลได้กราบนมัสการได้โดยสะดวก ประกอบกับมีความเชื่อว่า ด้วยอนุภาพแห่งองค์พระเจ้าแสนแซ่ จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าในปีนั้นๆ ตกตามฤดูกาล
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์มาตามถนนเทศบาลตำบลบ้านต้า จากปากทางเข้ามาประมาณ 1.5 กม. ก็จะถึงวัดต้าหลวงเพื่อเข้าชมพระแสนแซ่

จำนวนผู้เข้าชม :137